2024 2025

Mai 13eg: Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 3ydd: Cyfarfod Cyngor
Mehefin 24ain: Cyfarfod Cyngor
Gorffenaf 8fed: Pwyllgor Asedau
Gorffenaf 22ain: Cyfarfod Cyngor
Medi 9fed: Cyfarfod Cyngor
Hydref 14eg: Cyfarfod Cyngor
Hydref 21ain: Pwyllgor Asedau
Tachwedd 18fed: Cyfarfod Cyngor
Rhagfyr 9fed: Cyfarfod Cyngor

Ionawr 13eg: Cyfarfod Cyngor
Ionawr 27ain: Pwyllgor Asedau
Chwefror 17eg: Cyfarfod Cyngor
Mawrth 17eg: Cyfarfod Cyngor
Ebrill 14eg: Cyfarfod Cyngor
Mai 12fed: Cyfarfod Blynyddol

Fydd Cyfarfod o Pwyllgor Cyllid yn cael ei cynnal yn sydd cyn cyfarfodau y Cyngor am 5.30y/r ar y dyddiadau ar yr amserlen hon oni nodir yn wahanol.

Y dyddiadau uchod ydy’r dyddiadau cyfarfodydd pwyllgor ffurfiol, ond penderfyniad bob pwyllgor fydd i ystyried os a phryd yn y cyfamser maent o bosib angen sefydlu grwpiau gweithio neu is-bwyllgorau er mwyn trafod materion penodol


Nodwch fod Cofnodion ond yn dod yn ddogfen gymeradwy pan fyddant wedi cael eu cadarnhau gan gyfarfod Cyngor dilynol ac felly gallant gael eu newid.

Rhaglen Cofnodion
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Rhagfyr, 12 2022 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Rhagfyr, 12 2022
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd, 14 2022 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd, 14 2022
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Hydref, 3 2022 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Hydref, 3 2022
Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Hydref, 3 2022
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi, 5 2022 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi, 5 2022
Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Medi, 5 2022
Rhaglen (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Mehefin, 27 2022 Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Mehefin, 27 2022
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Gorffennaf, 18 2022 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Gorffennaf, 18 2022
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin, 6 2022 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin, 6 2022
Rhaglen (Cyfarfod Blynyddol) Mai 16, 2022 Cofnodion (Cyfarfod Blynyddol) Mai 16, 2022
Rhaglen (Pwyllgor Llywodraethiant, Staffio a Chyllid) Ebrill, 25 2022 Cofnodion (Pwyllgor Llywodraethiant, Staffio a Chyllid) Ebrill, 25 2022
Rhaglen (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Ebrill, 11 2022 Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Ebrill, 11 2022
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth, 7 2022 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth, 7 2022
Rhaglen (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Chwerfror, 14 2022 Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Chwerfror, 14 2022
Rhaglen (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Chwerfror, 7 2022 Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Chwerfror, 7 2022
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr, 31 2022 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr, 31 2022
Rhaglen (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Ionawr, 31 2022 Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Ionawr, 31 2022
Rhaglen (Pwyllgor Llywodraethiant, Staffio a Chyllid) Ionawr, 31 2022 Cofnodion (Pwyllgor Llywodraethiant, Staffio a Chyllid) Ionawr, 31 2022
Rhaglen Cofnodion
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Rhagfyr, 13 2021 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Rhagfyr, 13 2021
Rhaglen (Cynllunio) Rhagfyr, 13 2021 Cofnodion (Cynllunio) Rhagfyr, 13 2021
Rhaglen (is-bwyllgor Nantporth) Rhagfyr, 6 2021 Cofnodion (is-bwyllgor Nantporth) Rhagfyr, 6 2021
Rhaglen (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Tachwedd, 22 2021 Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Tachwedd, 22 2021
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd, 15 2021 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd, 15 2021
Rhaglen (Pwyllgor Llywodraethiant, Staffio a Chyllid) Hydref, 18 2021 Cofnodion (Pwyllgor Llywodraethiant, Staffio a Chyllid) Hydref, 18 2021
Rhaglen (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Medi 27, 2021 Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Medi 27, 2021
Rhaglen (Cynllunio) Medi, 6 2021 Cofnodion (Cynllunio) Medi, 6 2021
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi, 6 2021 Cofnodion(Cyfarfod o’r Cyngor) Medi, 6 2021
CDB Cynllun Llesiant Lleol
Rhaglen (Cyfarfod Arbennig y Cyngor) Gorffennaf 26, 2021 Cofnodion (Cyfarfod Arbennig y Cyngor) Gorffennaf 26, 2021
Rhaglen (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Gorffennaf 26, 2021 Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Gorffennaf 26, 2021
Rhaglen (Pwyllgor Llywodraethiant, Staffio a Chyllid) Gorffennaf, 19 2021 Cofnodion (Pwyllgor Llywodraethiant, Staffio a Chyllid) Gorffennaf, 19 2021
Rhaglen (Cynllunio) Gorffennaf, 19 2021 Cofnodion (Cynllunio) Gorffennaf, 19 2021
Rhaglen (Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor) Mehefin 28, 2021 Cofnodion (Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor) Mehefin 28, 2021
Rhaglen (Pwyllgor Llywodraethiant, Staffio a Chyllid) Mehefin, 14 2021 Cofnodion (Pwyllgor Llywodraethiant, Staffio a Chyllid) Mehefin, 14 2021
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin, 7 2021 Cofnodion (Cynllunio) Mehefin, 7 2021
Rhaglen (Cynllunio) Mai 17, 2021 Cofnodion (Cynllunio) Mai 17, 2021
Rhaglen (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Mai 17, 2021 Cofnodion (Pwyllgor Asedau, Adnoddau a Phrosiectau) Mai 17, 2021
Rhaglen (Cyfarfod Blynyddol) Mai 10, 2021 Cofnodion (Cyfarfod Blynyddol) Mai 10, 2021
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 26, 2021 Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 26, 2021
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 26, 2021 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 26, 2021
Rhaglen (Pwyllgor Asedau a Gwyrddio) Ebrill 26, 2021 Cofnodion (Pwyllgor Asedau a Gwyrddio) Ebrill 26, 2021
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 19, 2021 Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 19, 2021
Rhaglen (Pwyllgor Staffio) Ebrill 19, 2021 Cofnodion (Pwyllgor Staffio) Ebrill 19, 2021
Rhaglen (Cynllunio) Mawrth 29, 2021 Cofnodion (Cynllunio) Mawrth 29, 2021
Rhaglen (Cyllid) Mawrth 29, 2021 Cofnodion (Cyllid) Mawrth 29, 2021
Rhaglen (Cynllunio) Mawrth 15, 2021 Cofnodion (Cynllunio) Mawrth 15, 2021
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 15, 2021 Cofnodion (Cynllunio) Mawrth 15, 2021
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 8, 2021 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 8, 2021
Rhaglen (Cynllunio) Chwefror 15, 2021 Cofnodion (Cynllunio) Chwefror 15, 2021
Rhaglen (Cynllunio) Chwefror 1, 2021 Cofnodion Cynllunio) Chwefror 1, 2021
Rhaglen (Cyllid) Chwefror 1, 2021
Y gyllideb ar gyfer 2021/2022
Cofnodion (Cyllid) Chwefror 1, 2021
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Chwefror 1, 2021
Rhaglen (Cyllid) Ionawr 25, 2021
Addroddiad Stadiwm Nantporth
Cofnodion (Cyllid) Ionawr 25, 2021
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 25, 2021 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 25, 2021
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 18, 2021 Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 18, 2021
Rhaglen Cofnodion
Rhaglen (Cynllunio) Rhagfyr 14, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Rhagfyr 14, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 23, 2020
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 23, 2020
Rhaglen (Cyllid) Tachwedd 23, 2020 Cofnodion (Cyllid) Tachwedd 23, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 2, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 2, 2020
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 2, 2020 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 2, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Hydref 5, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Hydref 5, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Medi 14, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Medi 14, 2020
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 7, 2020 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 7, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Awst 17, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Awst 17, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Gorffennaf 13, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Gorffennaf 13, 2020
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Gorffennaf 13, 2020 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Gorffennaf 13, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin 29, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Mehefin 29, 2020
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 29, 2020 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 29, 2020
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mai 18, 2020
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mai 18, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Mawrth 9, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Mawrth 9, 2020
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 9, 2020 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 9, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Chwefror 17, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Chwefror 17, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 27, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 27, 2020
Rhaglen (Cyllid) Ionawr 27, 2020 Cofnodion (Cyllid) Ionawr 27, 2020
Cofnodion (Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor) Ionawr 27, 2020
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 13, 2020 Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 13, 2020
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 13, 2020 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 13, 2020

Rhaglen ac Cofnodion 2019

Rhaglen Cofnodion
Rhaglen (Cynllunio) Rhagfyr 16, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Rhagfyr 16, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 25, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 25, 2019
Rhaglen (Cyllid) Tachwedd 25, 2019 Cofnodion (Cyllid) Tachwedd 25, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 4, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 4, 2019
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 4, 2019 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 4, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Hydref 14, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Hydref 14, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Medi 23, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Medi 23, 2019
Rhaglen (Cyllid) Medi 23, 2019 Cofnodion (Cyllid) Medi 23, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Medi 2, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Medi 2, 2019
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 2, 2019 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 2, 2019
Rhaglen (Pwyllgor Argyfwng) Awst 2, 2019 Cofnodion (Pwyllgor Argyfwng) Awst 2, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Gorffennaf 15, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Gorffennaf 15, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin 24, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Mehefin 24, 2019
Rhaglen (Cyllid) Mehefin 24, 2019 Cofnodion (Cyllid) Mehefin 24, 2019
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 24, 2019 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 24, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin 3, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Mehefin 3, 2019
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 3, 2019 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 3, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Mai 13, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Mai 13, 2019
Rhaglen (Cyllid) Mai 13, 2019 Cofnodion (Cyllid) Mai 13, 2019
Rhaglen (Cyfarfod Blynyddol) Mai 2, 2019 Cofnodion (Cyfarfod Blynyddol) Mai 2, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 15, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 15, 2019
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 15, 2019 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 15, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 1, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 1, 2019
Rhaglen (Cyllid) Ebrill 1, 2019 Cofnodion (Cyllid) Ebrill 1, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Mawrth 11, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Mawrth 11, 2019
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 11, 2019 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 11, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Chwefror 18, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Chwefror 18, 2019
Rhaglen (Cyllid) Chwefror 18, 2019 Cofnodion (Cyllid) Chwefror 18, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 28, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 28, 2019
Rhaglen (Cyllid) Ionawr 28, 2019 Cofnodion (Cyllid) Ionawr 28, 2019
Cofnodion (Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor) Ionawr 28, 2019
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 7, 2019 Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 7, 2019
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 7, 2019 Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 7, 2019
Rhaglen Cofnodion
Rhaglen (Cynllunio) Rhagfyr 17, 2018 Cofnodion (Cynllunio) Rhagfyr 17, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 26, 2018
Rhaglen (Cyllid) Tachwedd 26, 2018
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 26, 2018
Cofnodion (Cyllid) Tachwedd 26, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 5, 2018
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 5, 2018
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 5, 2018
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 5, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Hydref 15, 2018 Cofnodion (Cynllunio) Hydref 15, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Medi 24, 201
Rhaglen (Cyllid) Medi 24, 2018
Cofnodion (Cynllunio) Medi 24, 2018
Cofnodion (Cyllid) Medi 24, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Medi 3, 2018
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 3, 2018
Cofnodion (Cynllunio) Medi 3, 2018
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 3, 2018
Rhaglen (Pwyllgor Argyfwng) Awst 17, 2018 Cofnodion (Pwyllgor Argyfwng) Awst 17, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Gorffennaf 16, 2018 Cofnodion (Cynllunio) Gorffennaf 16, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin 25, 2018
Rhaglen (Cyllid) Mehefin 25, 2018
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 25, 2018
Cofnodion (Cynllunio) Mehefin 25, 2018
Cofnodion (Cyllid) Mehefin 25, 2018
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 25, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin 4, 2018
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 4, 2018
Cofnodion (Cynllunio) Mehefin 4, 2018
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 4, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Mai 14, 2018
Rhaglen (Cyllid) Mai 14, 2018
Cofnodion (Cynllunio) Mai 14, 2018
Cofnodion (Cyllid) Mai 14, 2018
Rhaglen (Cyfarfod Blynyddol) Mai 2, 2018 Cofnodion (Cyfarfod Blynyddol) Mai 2, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 23, 2018
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 23, 2018
Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 23, 2018
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 23, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 9, 2018
Rhaglen (Cyllid) Ebrill 9, 2018
Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 9, 2018
Cofnodion (Cyllid) Ebrill 9, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Mawrth 12, 2018
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 12, 2018
Cofnodion (Cynllunio) Mawrth 12, 2018
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 12, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Chwefror 19, 2018 Cofnodion (Cynllunio) Chwefror 19, 2018
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 29, 2018
Rhaglen (Cyllid) Ionawr 29 2018
Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 29, 2018
Cofnodion (Cyllid) Ionawr 29, 2018
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 29, 2018
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 8, 2018
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 8, 2018
Rhaglen Cofnodion
Rhaglen (Cynllunio) Rhagfyr 18, 2017 Cofnodion (Cynllunio) Rhagfyr 18, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 27, 2017
Rhaglen (Cyllid) Tachwedd 27, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 27, 2017
Cofnodion (Cyllid) Tachwedd 27, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 6, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 6, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 6, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 6, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Hydref 16, 2017 Cofnodion (Cynllunio) Hydref 16, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Medi 25, 2017
Rhaglen (Cyllid) Medi 25, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Medi 25, 2017
Cofnodion (Cyllid) Medi 25, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Medi 4, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 4, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Medi 4, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 4, 2017
Rhaglen (Pwyllgor Argyfwng) Awst,15 2017 Cofnodion (Pwyllgor Argyfwng) Awst,15 2017
Rhaglen (Cynllunio) Gorffennaf, 17 2017 Cofnodion (Cynllunio) Gorffennaf, 17 2017
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin, 26 2017
Rhaglen (Cyllid) Mehefin, 26 2017
Cofnodion (Cynllunio) Mehefin, 26 2017
Cofnodion (Cyllid) Mehefin, 26 2017
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin 5, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 5, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Mehefin 5, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 5, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Mai 22, 2017
Rhaglen (Cyllid) Mai 22, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Mai 22, 2017
Cofnodion (Cyllid) Mai 22, 2017
Rhaglan (Cyfarfod Blynyddol) Mai, 11 2017 Cofnodion (Cyfarfod Blynyddol) Mai, 11 2017
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 24, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 24, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 24, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 24, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 3, 2017
Rhaglen (Cyllid) Ebrill 3, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 3, 2017
Cofnodion (Cyllid) Ebrill 3, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Mawrth 13, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 13, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Mawrth 13, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 13, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Chwefror 20, 2017 Cofnodion (Cynllunio) Chwefror 20, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 30, 2017
Rhaglen (Cyllid) Ionawr 30, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 30, 2017
Cofnodion (Cyllid) Ionawr 30, 2017
Cofnodion (Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor) Ionawr 30, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 9, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 9 2017
Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 9, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 9, 2017
Rhaglen Cofnodion
Rhaglen (Cynllunio) Rhagfyr 19,2016 Cofnodion (Cynllunio) Rhagfyr 19, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 28, 2016
Rhaglen (Cyllid) Tachwedd 28, 2016
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 28, 2016
Cofnodion (Cyllid) Tachwedd 28, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 7 2016
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 7 2016
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 7, 2016
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 7 2016
Rhaglen (Cynllunio) Hydref 17, 2016 Cofnodion (Cynllunio) Hydref 17, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Medi 26, 2016
Rhaglen (Cyllid) Medi 26, 2016
Cofnodion (Cynllunio) Medi 5, 2016
Cofnodion (Cyllid) Medi 26, 2016
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 5, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Medi 5, 2016
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 5, 2016
Cofnodion (Cynllunio) Medi 5, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Gorffennaf 18, 2016 Cofnodion(Cynllunio) Gorffennaf 18, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin, 27 2016
Rhaglen(Cyllid) Mehefin, 27 2016
Cofnodion(Cynllunio) Mehefin, 27 2016
Cofnodion (Cyllid) Mehefin, 27 2016
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin, 6 2016
Rhaglen (Cyllid) Mehefin, 6 2016
Cofnodion (Cynllunio) Mehefin, 6 2016
Cofnodion (Cyllid) Mehefin, 6 2016
Rhaglen (Cynllunio) 16 Mai 2016
Rhaglen (Cyllid) 16 Mai 2016
Cofnodion (Cynllunio) Mai, 16 2016
Cofnodion (Cynllunio) Mai, 16 2016
Rhaglen (CCB 2016) Cofnodion (CCB 2016)
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 25,2016
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 25,2016
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 25,2016
Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 25,2016
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 4,2016
Rhaglen (Cyllid) Ebrill 4,2016
Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 4,2016
Cofnodion (Cyllid) Ebrill 4,2016
Rhaglen (Ethol Maer) 14 Mawrth,2016
Rhaglen 14 Mawrth,2016
Rhaglen (Cynllunio) 14 Mawrth,2016
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) 14 Mawrth,2016


Cofnodion (Cynllunio) 14 Mawrth,2016
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) 14 Mawrth,2016
Rhaglen (Cynllunio) Chwefror 22, 2016 Cofnodion (Cynllunio) Chwefror 22, 2016
Rhaglen (Cyfarfod Arbennig o’r Pwyllgor Cyllid
ac Amcanion Cyffredinol): Chwefror 8, 2016

Cofnodion (Cyfarfod Arbennig o’r Pwyllgor Cyllid
ac Amcanion Cyffredinol): Chwefror 8, 2016

Cofnodion: Chwefror 8, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Chwefror 1, 2016
Rhaglen (Cyllid) Chwefror 1, 2016
Cofnodion (Cynllunio) Chwefror 1, 2016
Cofnodion (Cyllid) Chwefror 1, 2016
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 11,2016
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 11,2016
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 11,2016
Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 11,2016