Bangor City Council

Newyddion

Newyddion a Digwyddiadau

Prosiect Coed Ceirios Sakura

Ar 2il Mawrth 2021 derbyniodd Dinas Bangor Coed Ceirios Sakura i ddathlu y cyfeillgarwch parhaus rhwng Cymru a Siapan. Cafodd mil o Goed Ceirios ei roi i barciau cyhoeddus, ysgolion a dinasoedd ledled Cymru fel anrheg, gyda Phrif Weinidog Cymru, Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS a’r Llysgennad Yasumasa Nagamine, Llysgennad Siapan i’r DU, yn plannu’r goeden gyntaf yn mis Rhagfyr 2020. Fe fydd y prosiect yn etifeddiaeth barhaus o Thymor Diwylliant Siapan-DU 2019-2020 ac yn bosib oherwydd cyfraniadau busnesau Siapaneaidd.

Ym Bangor, mae’r mwyafrif o’r Goed Ceirios wedi’u lleoli yng nghaeau Ashley Jones, gyda rhai eraill ledled y Ddinas, gan gynnwys tiroedd Prifysgol Bangor a Chastell Penrhyn. Dywedodd Maer Bangor Y Cyng John Wyn Williams “Ar ran preswylwyr Bangor, mae Cyngor Dinas Bangor yn mynegi ei diolchgarwch i Siapan am ei charedigrwydd ac anrheg i’r Ddinas. Croesawn y Coed Ceirios Sakura a mi fydd rhain yn ased i caeau Ashley Jones ac mewn lleoliadau eraill, rhywbeth y gall cenedlaethau presennol a’r dyfodol mwynhau a gwerthfawrogi”.

Prosiect Coed Ceirios Sakura

Chwith: Y Cyfarwyddwr Dinesig Iwan Williams yn plannu coeden yng nghaeau Ashley Jones. Dde: Maer Bangor Y Cyng John Wyn Williams


Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi 2021

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda’i phartneriaid unwaith eto i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni. Mae rhagor o wybodaeth ar y rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau (24ain Chwefror – 5ed Mawrth) i’w weld yma: Gŵyl Dewi Bangor - Home | Facebook


Diweddariad y Pier (Chwefror 2021)

Does dim gwaith strwythurol ar raddfa fawr yn digwydd ar hyn o bryd. Mae pedwar cam o’r prosiect adnewyddu wedi’u gwblhau, gyda dau i fynd. Y blaenoriaeth dros y misoedd nesaf fydd paentio rhannau o’r Pier, trin rhai o’r planciau a gweithio ar y ‘Linkspan’ ar ddiwedd y Pier. Fe fydd y gwaith yma yn dechrau yn hwyrach eleni.

Mae Cyngor y Dinas yn edrych ar gyfleoedd cyllid gyda phartneriaid er mwyn gwella’r Pier a sicrhau ei fod yn gynaliadwy wrth symud ymlaen. Mae penblwydd y Pier yn 125 mlwydd oed yn digwydd ar 14eg Mai 2021. O ganlyniad i’r pandemig Covid-19 presennol, ni fydd digwyddiad ar raddfa fawr yn bosib ond mae’r Cyngor yn edrych ar trefniadau amgen fodd bynnag, gyda rhagor o fanylion i’w gyhoeddi yn agosach i’r dyddiad.

Cyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor

Dymuna’r Maer, y Cynghorydd John Wyn Williams, gyhoeddi bod Mr Iwan Marc Williams wedi ei benodi i’r swydd o Gyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor ac y bydd yn cychwyn ar ei ddyletswyddau ar y 1af Ionawr 2021.

Mae Mr Williams yn enedigol o Llandysul ac wedi byw ym Mangor ers dros flwyddyn efo’i wraig a dwy ferch fach. Mae ganddo brofiad o weithio yn y sector gyhoeddus yng Nghymru a hefyd ar gyfandir Ewrop.

Dymunir pob llwyddiant iddo yn y swydd newydd yma a hefyd hoffwn ddiolch i’r Dr Martin Hanks sydd wedi cyflenwi swydd Clerc y Ddinas dros y cyfnod diweddar.

Remembrance commemoration 8 November 2020

The Mayor and Deputy Mayor or Bangor laid wreaths at the War Memorial on behalf of the City Council and people of Bangor, at a small unpublished ceremony on Remembrance Sunday.

Bangor Pier

Covid 19 virus Update October 2020

The latest Welsh Government national restrictions to reduce the spread of the Covid 19 virus (Coronavirus) come into force on Friday 23rd October 2020. To encourage people to enjoy the outdoors and to facilitate exercise Bangor City Council wish to confirm that the Pier, like parks and other open spaces, will remain open. Users are asked to maintain social distancing restrictions.

CYNGOR DINAS BANGOR - CYFARWYDDWR DINESIG

Cyflog gradd LC3, Scp. 33 – Scp. 36
(£36,922 -£39,880)

Mae hon yn swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson brwdfrydig ac egniol i chwarae rhan arweiniol yn natblygiad llewyrchus Dinas Bangor. Bwriada y Cyngor gyflogi person sydd yn gyfathrebwr penigamp ac yn gallu cydweithio gyda aelodau etholedig ac amrywiol bartneriaid o fewn y Ddinas gan ddangos profiad llwyddiannus o arwain a chyflawni prosiectau.

Os yw yr uchod yn apelio yna cysylltwch a swyddfa Cyngor Dinas Bangor am becyn cais a swydd ddisgrifiad johnwynnjones@hotmail.co.uk neu bangorcitycouncil.com

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, ddydd Mercher 21 Hydref 2020;

Gwybodaeth Recriwtio

VE Day: 08/05/2020

Mewn gwasanaeth bach a diogel, ymunodd y Maer, Y Cynghorydd John Wyn Williams, a chynrychiolwyr y Lleng Brydeinig Frenhinol a Heddlu Gogledd Cymru mewn gweithred o choffau y bore yma I nodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE. Hoffai Cyngor y Ddinas adleisio’r neges gan Llywodraeth Cymru ac annog parb I ddathlu’r diwrnod hwn one I wneud yn ddiogel ac o fewn y canllawiau pellhau cymdeithasol.

Am syniadau ar sut I nodi’r diwrnod wrth aros gartref, cliciwch yma ve-vjday75.gov.uk/get-involved

Wrth i’r genedl ddod at ei gilydd dyma rai amseroedd arwyddocaol:

2.45 yp: Bydd darnau o gyhoeddiad Winston Churchill bod y rhyfel drososs yn cael eu trosglwyddo ar y teledu.

2.55 yp: Gwahoddir chwaraewyr Bugle, trwped a chornet I chwarae’r ‘Last Post’

3.00 yh: Gwahoddir pawb I godi gwydraid mewn tost cenedlaethol i’r rhai a roddynt gymaint

9.00 yhc: Bydd neges gan Frenhines a Vera Lynn yn arwain y genedl unwaith eto wrth canu ‘We’ll Meet Again

Covid 19 virus Update Spring 2020

Friday Street Market

Due to the continued spread of the Covid-19 virus and for the safety of the people of Bangor it has been decided to suspend the Friday markets, until further notice.

Bangor Pier

As a result of the increasing spread of the Covid 19 virus (Coronavirus) and Government advice regarding social distancing, Bangor City Council has today taken the difficult decision to close Bangor Pier to the public until further notice.

The City Council apologies for any inconvenience this may cause.

Cheque Presentation

The Mayor of Bangor, Councillor John Wyn Williams, recently celebrated his 70th birthday.

A large gathering of friends and family attended the birthday celebration at Bangor Rygbi Club with the aim of collecting money for the Alzheimer’s Society.

The Alzheimer’s Society is very close to John’s heart and it is immense pride that John was able to collect the sum in excess of £2500.

The money collected is to be used locally in the Gwynedd and Anglesey are for the Alzheimer Society’s ‘Side By Side’ service.

Side by Side is a volunteer-led service which helps people living with dementia to continue to play active roles in their communities. The service helps them to lead fulfilling lives, and reduces loneliness and isolation.

A cheque was recently presented by Councillor John Wyn Williams to a local representative of the Alzheimer Society.


Bangor Christmas Market

The Bangor community, at large, turned out in great numbers on Sunday (15th December) to support, what was again a very successful Christmas Market.

The Market was run and organised by Bangor City Council, the People of Bangor Community Group, supported by the Gwynedd School of Dance.

The Deiniol Centre welcomed numerous craft vendors into the mall to display their goods, including a vast array of ‘festive spirits’ and additional market stalls and food vendors extended up the High Street. In addition, there was a great range of Music and entertainment in Tan-y-Fynwent, which included performances by ‘Elsa’, the Gwynedd School of Dance, a local DJ, and percussion fun for all by CAPOEIRA MOCAMBO.

Among other attractions, live reindeers came visiting, while Father Christmas was in his grotto, courtesy of the Debenham’s store.

Thanks to the support of Gwynedd County Council there were children’s rides a car park in the centre of the City.

Bangor City Council sincerely thank everyone who played a part in the event, especially the market Inspector, North Wales Police and Gwynedd County Council.

Fireworks


Hawliau Etholwyr 2019


Elsa the Eagle Owl