Ymateb Cyngor Dinas Bangor i achos Covid-19 1 Ebrill 2020

Mae Cynghorwyr Dinas, gyda help o rhai Gynghorwydd Gwynedd, wedi sefydlu, neu wedi cynorthwyo gyda grwpiau cymunedol i gwasanaethu Bangor I gyd.

Mae 4,000 o gopiau o lythyr wedi eu hargraffu sy’n cynnwys manylion cyswllt y grwpiau cymunedol hyn. Bydd y rhain yn cael eu rhannu i’r grwpiau o prynhawn yma i’r dosbarthu’n lleol. Mae copi o’r llythyr ynghlwm i’r ebost er gwybodaeth.

Mae’r Cyngor wedi dechrau cronfa I gynorthwyo grwpiau cymunedol ac unigolion sy’n dioddef yn ychwanegol oherwydd effaith y firws. Cytunwyd I dderannu £5,000 y mis I’r gronfa I ddechrau, am y tri mis nesaf.

Mae £1,000 o’r gronfa hon wedi ei gael ei talu I Banc Bwyd yr Eglwys Gadeiriol ddoe.

Mae nodiadau canllaw a ffurflenni cais i wneud cais am help o'r gronfa i'w gweld isod

Mae’r Cyngor hefyd wedi sefydlu cronfa gychwynnol o £500 i gynorthwyo grwpiau cymunedol gyda PPE.

Mae gan y Cyngor Dinas 500 par (10 bocs o 50 par) o fenig tafladwy, pe bai unrhyw grwp angen rai. Mae gennym hefyd 200 o fagiau bin.

O dydd Llyn nesaf (6fed Ebrill) bydd gennym hefyd 200 o fasgiau wyneb tafladwy i’r grwpiau cymunedol os oed angen.

Pe bai eu hangen, o 6 Ebraill ymlaem bydd gennym hefyd ffedogau gwaredu.

Os oes unrhyw grwp cymunedol yn brwydro am unrhyw eitem neu gyflenwad penodol, gadael I mi wybod a bydd staff y Swyddfa yn ceisio cynorthwyo i’w gael gaffael arno nhw.


Dolenni Defnyddiol

Adra: adra.co.uk
Warm Wales: warmwales.org.uk