Bangor City Council

Cysylltwch

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod:

Cyfeiriad: Swyddfeydd Cyngor y Ddinas, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT

Ffôn: 01248 352421

Ebost: townclerk@bangorcitycouncil.com

Oriau agor: Dydd Llun - Dydd Gwener 09.00 - 16.00

Mae hefyd yn bosib i chi gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod:

Cyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor

Mr Iwan Marc Williams