Adroddodd y North Wales Chronicle, 24 Mehefin 1899, hanes llanc direidus o Fangor a ddisgynnodd yn ddramatig trwy do gwydr Neuadd Penrhyn.

Adroddwyd ar hyn mewn llawer o bapurau newydd eraill, gan gynnwys y Illustrated Police News a oedd â llun tudalen lawn. Erbyn diwedd mis Gorffennaf 1899, roedd adroddiadau bod yr holl rai a anafwyd yn gwella'n dda

Dreadful accident at a bazaar

Accident at a Bangor

North Wales Chronicle.jpg

Llogi neuadd unigryw ym Mangor

Beth am logi Neuadd y Penrhyn ar gyfer eich achlysur? Gallai hwn fod yn gyfarfod ffurfiol, yn ddathliad, arddangosfa, lleoliad ffilmio, seminar neu ddigwyddiad cyhoeddus. Mae’r Neuadd mewn lleoliad delfrydol yng nghanol y Ddinas ger yr orsaf bysiau ac mae digon o lefydd parcio gerllaw. Mae’n neuadd helaeth, yn llawn steil gyda rhyw urddas yn perthyn iddi. Pan nad yw’n cael ei hurio, dyma Siambr Cyngor Dinas Bangor.

Mae’r rhain i gyd yno

  • Lleoliad Cofrestredig i Briodasau
  • Mae’r cyfleusterau cegin yn fodern ac mae digon o offer yno
  • Cyfarpar sain/gweledol
  • Darpariaeth Wi-Fi
  • Mynediad i’r anabl

Mae’r archebion ar gyfer y Neuadd wedi cynyddu’n ddiweddar felly gorau po gyntaf y cysylltwch, drwy e-bost neu ar y ffôn.

Nifer sesiynau 1 2 3 (full day) 1 2 3 (diwrnod llawn)

Priodasau

£50

Rihyrsal

£25

Mudiadau/Elusennau lleol

£25

£33

£42

Busnes/Arall

£60

£90

£105

Cyfleusterau cegin yn ogystal

Archebion bloc drwy drafodaeth

£10

£15

£20

Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r manylion canlynol

Cyfeiriad: Swyddfeydd Cyngor y Ddinas, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT

Ffôn: 01248 352421

Ebost: townclerk@bangorcitycouncil.com