Y Cyngor Dinas

Y Cyngor Dinas

Cynghorwyr


Enid Parry: 11 Ffordd y Fynnon Bangor, LL57 1HB
Ebost: cynghorydd-enid-parry@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 354670
Plaid wleidyddol: Annibynnol
Cofrestr Buddiannau'r AelodauKieran Luke Ashton Jones: 1 Lon y Meillion, Bangor, Gwynedd, LL57 2LE
Ebost: cynghorydd-kieran-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 07932 830090
Plaid wleidyddol: Llafur CymruColin Russell King: 11 Ffordd Deiniol Bangor LL57 2UR
Ebost: cynghorydd-colin-russell-king@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 352457 / 07734667011
Plaid wleidyddol: Annibynnol
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau
Gareth Roberts: 4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, LL57 4SY
Ebost: cynghorydd-gareth-roberts@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 372930 / 07540265886
Plaid wleidyddol: Plaid Cymru

John Wyn Williams: 1 Blaen y Wawr Bangor, LL57 4TR
Ebost: cynghorydd-john-wyn-williams@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 370737 / 07989134456
Plaid wleidyddol: Plaid Cymru
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau


Lesley Day: Tyddyn Sidney, Ty'n Lon, Treborth, LL57 2NJ
Ebost: cynghorydd-lesley-day@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 355180 / 07878108879
Plaid wleidyddol: Annibynnol
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau (atodiad)
Huw Wyn Jones
: 62 Ffordd Garth Uchaf Bangor, LL57 2SS
Ebost: cynghorydd-huw-wyn-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 351331 / 07776132277
Plaid wleidyddol: Plaid Cymru
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau


Gwynant Owen Roberts:
Tyddyn Mynyddig , Lon Cefn Ty, Glasinfryn, Bangor, LL57 2UB
Ebost: cynghorydd-gwynant-owen-roberts@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 07894300329
Plaid wleidyddol: Plaid Cymru
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau
Elin Mair Walker Jones: 8 Lon y Bryn Eithinog Bangor, LL57 2LH
Ebost: cynghorydd-elin-walker-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 07808472204
Plaid wleidyddol: Plaid Cymru
Cofrestr Buddiannau'r AelodauOwen J M Hurcum

Owen J M Hurcum: Swyddfeydd Cyngor y Ddinas, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT
Ebost: cynghorydd-owen-hurcum@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 07753 163254
Plaid wleidyddol: Annibynnol
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau


John Wynn Jones, Bryn Afallon, 131 Penchwintan, Bangor, LL57 2YG
Ebost : cynghorydd-john-wynn-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 352670 / 07734173407
Plaid wleidyddol: Plaid Cymru
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau
Medwyn Hughes: 4 Lon y Ffrwd Bangor, LL57 2LG
Ebost: cynghorydd-medwyn-hughes@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 354652 / 07803723976
Plaid wleidyddol: Annibynnol
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau


Luke Tugwell: 24 Glantraeth Bangor, LL57 1HQ
Ebost: cynghorydd-luke-tugwell@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 354 625
Symudol: 07584 673 716
Plaid wleidyddol: Llafur Cymru
George Francis Turner 1 Menai View Terrace, Bangor, LL57 2HF
Ebost: Cynghorydd-George-Turner@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 364234
Symudol: 07717525021
Plaid wleidyddol: Llafur CymruDerek Charles Hainge: 114 Ffordd y Castell, Maesgeirchen, Bangor, LL57 1TD
Ebost: cynghorydd-derek-charles-hainge@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 355610 / 07899758195
Plaid wleidyddol: Llafur Cymru
Register of Members’ InterestsNigel Pickavance:
30 Kingsley Avenue, Maesgeirchen , Bangor, LL57 1TA
Ebost: cynghorydd-nigel-pickavance@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 370166 / 07944694801
Plaid wleidyddol: Annibynnol
Register of Members’ Interests
Charles Dylan Fernley: 24 Tan y Coed Bangor, LL57 1LU
Ebost: cynghorydd-charles-dylan-fernley@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 007874 225209
Plaid wleidyddol: Annibynnol


J
ohn Michael Martin: Cae Maes Lodwig Cottage, Convent Lane, LL57 2DR
Ebost: cynghorydd-john-michael-martin@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 01248 370557
Plaid wleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau
Mair Rowlands:
9 Glantraeth, Bangor, LL57 1HQ
Ebost: cynghorydd-mair-rowlands@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 07912 433202
Plaid wleidyddol: Plaid Cymru
Cofrestr Buddiannau'r Aelodau
Ifan James: 17 Stryd Victoria Bangor, LL57 2HD
Ebost: cynghorydd-ifan-james@cyngordinasbangor.llyw.cymru
Ffôn: 07794000817
Plaid wleidyddol: Plaid Cymru