Maer newydd i Fangor 2021/22

Owen J M Hurcum

Maer 2021/22

Cynghorydd Owen J Hurcum


07753163254

cynghorydd-owen-hurcum
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Gwynant Owen Roberts

Dirprwy Faer 2021/22

Cynghorydd Gwynant Roberts


07894300329

cynghorydd-gwynant-owen-roberts
@cyngordinasbangor.llyw.cymru