Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod

Cyfeiriad
Swyddfeydd Cyngor y Ddinas, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT

Ffôn: 01248 352 421

E-bost: townclerk@bangorcitycouncil.com

Oriau agor: Dydd Llun - Dydd Gwener 09.00 - 16.00

Martin Hanks

Cyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor
Dr Martin Hanks

martin.hanks@bangorcitycouncil.com

Cllr Gareth Parry

Maer 2024/25
Cynghorydd Gareth Parry

Cllr-Gareth-Parry@bangorcitycouncil.com

Llinos Fon Jones

Diprwy Gyfarwyddwr y Dinas
Llinos Fon Jones

llinos@bangorcitycouncil.com

Medwyn Hughes

Dirprwy Faer 2024/25
Cynghorydd Medwyn Hughes

Cllr-Medwyn-Hughes@bangorcitycouncil.com