Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.


Hysbysiad Archwilio

Hysbysiad o benodi'r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Darllen Hysbysiad Archwilio

Prosiect Trawsnewid Bangor

Trawsnewid Bangor
Gyfeillgarwch Gefeillio Dinas

Darganfod mwy

Newyddion diweddaraf

Gan y Maer y Cynghorydd Gareth Parry

Eleni , fel Maer , byddaf yn cynnal diwrnod glanhau i Ddinas Bangor , ar Awst 7fed rhwng 10am a 4pm - cyfle i Fangoriaid ddod at ei gilydd a gwirfoddoli i helpu gydag ychydig o ofal cariadus tuag at y Ddinas gyda sbwriel. pigo a chwynnu sbot ysgafn yn ymestyn allan o ganol y ddinas.

Gan ddefnyddio Caffi Deiniol fel y ganolfan, bydd lluniaeth ysgafn ar gael a bydd offer addas yn cael ei ddarparu. Roedd diwrnod glanhau llynedd gan y Maer Elin Walker Jones yn ddiwrnod anhygoel gyda dros 60 o wirfoddolwyr yn dod at ei gilydd i rannu ein cariad at ein Dinas, ynghyd â dal i fyny gyda hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd.

P'un a allwch chi sbario awr neu fwy , bydd beth bynnag y gallwch chi ei wneud yn wych , bydd pob tamaid bach yn helpu ein Dinas Gadeiriol hardd.

Os hoffech ymuno â ni, a fyddech cystal ag anfon eich manylion at Llinos yng Nghyngor Dinas Bangor drwy e-bost llinos@bangorcitycouncil.com neu ataf fy hun e-bost : cllr-gareth-parry@bangorcitycouncil.com

Bydd hyn yn help mawr i gynllunio lluniaeth a chyfarpar.

Diolch yn fawr

Gareth Parry
Maer Ddinas Bangor

Maer 2024/25: Cynghorydd Gareth Parry
Dirprwy Faer 2024/25: Cynghorydd Medwyn Hughes

Yn y cyfarfod blynyddol ar 13/05/24 etholwyd y Cynghorydd Gareth Parry i fod yn Faer eleni. Etholwyd y Cynghorydd Medwyn Hughes i fod yn Ddirprwy Faer.

Hoffem ddiolch i’r Cynghorydd Elin Walker-Jones am ei waith caled a’i ymroddiad i Ddinas Bangor.

Councillor Gareth Parry

Digwyddiadau

Ydych chi'n gysylltiedig ag elusen neu grŵp cymunedol sefydledig sy'n seiliedig ym Mangor, sy'n gweithio er lles y Ddinas neu'i phobl?

Ydych chi'n chwilio am ffyrdd i gynyddu cronfeydd eich sefydliad?

Mae Cyngor y Ddinas yn edrych am weithio gyda un elusen neu grŵp sydd â diddordeb a adnoddau i redeg siop dros dro yng Nghanol y Ddinas. Os hoffech gael eich ystyried, cofrestrwch eich diddordeb drwy gysylltu â Chyngor y Ddinas ar townclerk@bangorcitycouncil.com

Pier y Flwyddyn 2022!